Autor: krzemienny

Zespół KOOWES oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w dwudniowych warsztatach stacjonarnych z obszaru ekonomii społecznej. Szczegóły w poniższym linku: https://www.swietokrzyskie.pro/ogloszenie-naboru-na-szkolenia-realizowane-w-ramach-projektu-swietokrzyska-ekonomia-spoleczna/


Celem Konkursu jest udzielenie wsparcia finansowego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej i Grup Inicjatywnych w zakresie ekonomizacji. Grantodawcą jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”.  Kto może ubiegać się o dofinansowanie ? Podmioty ekonomii społecznej mające siedzibę/filię/oddział na terenie subregionu północnego województwa świętokrzyskiego tj: miasta Kielce, powiatów: kielecki ziemski, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, które chcą się ekonomizować, t.j.: w przypadku Podmiotów Ekonomii


Posmakuj marki Krzemiennego Kręgu

„Posmakuj marki Krzemiennego Kręgu” – pod takim tytułem, w ubiegłą sobotę 10 września , odbyło się spotkanie w Winnicy Skarpa Wiślana w Pawłowicach, gmina Solec nad Wisłą. To nietuzinkowe miejsce wraz z jego właścicielem Michałem Kawałkiem, gościło przedstawicieli samorządów z terenu Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg”, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe i mieszkańców zainteresowanych rozwojem przedsiębiorczości opartej na zasobach regionu. Podczas spotkania można było zasmakować regionalnych smakołyków,


LGD „Krzemienny Krąg” przygotowuje diagnozę obszaru, która stanowić będzie punkt wyjścia i bazę dla opracowania LSR. Wnioski z diagnozy będą jednym z najważniejszych elementów dokumentu, w związku z czym istotne jest poznanie Państwa opinii związanych z wewnętrznymi i zewnętrznymi uwarunkowaniami rozwoju i potencjałami obszaru. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane


Zakończenie wakacji!

Pierwszy dzwonek wybrzmiał już na szkolnych korytarzach, a uczniowie powoli wdrażają się w nowe obowiązki. Z myślą o wspólnym spędzeniu czasu ostatniego weekendu wakacji Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” oraz Rada Osiedla Ogrody przygotowali wyjątkowe atrakcje. 3 września teren Osiedla Ogrody zamienił się w plac zabaw dla całych rodzin. Ponad 40 organizacji i instytucji dołożyło wszelkich starań, by ten dzień był wyjątkowo aktywny! Stowarzyszenie od lat wspiera, motywuje i dodaje skrzydeł wielu organizacjom pozarządowym


Zapraszamy na piknik rodzinny!

Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” oraz Rada Osiedla Ogrody zapraszają mieszkańców Ostrowca na organizowany dn. 3 września 2022 r. w godzinach 15.00 – 19.00 „Piknik rodzinny z okazji zakończenia wakacji” na Osiedlu Ogrody (kort tenisowy). Ponad 30 organizacji pozarządowych i instytucji połączy siły przygotowując to wydarzenie w ramach działania Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. . Celem wydarzenia jest promocja działających organizacji pozarządowych na terenie miasta Ostrowiec Św., które w jednym


Pszczoły jako owady zapylające pełnią ważną rolę w ekosystemie, a do tego produkują pyszny miód. Obchodzone w dniach 19 – 21 sierpnia 2022 w Bałtowie XV Świętokrzyskie Święto Pszczoły w niebanalny sposób promowały pszczoły i szeroko rozumiane pszczelarstwo, w tym wpływ pszczół na ekosystemy. Organizatorzy: Jarosław Kuba prezes Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”, Józef Misiura prezes Stowarzyszenia Ziemi Ostrowieckiej oraz Hubert Żądło, wójt gminy Bałtów 


Wyniki naboru nr 3/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje, iż zakończono ocenę wniosku, który wpłynął w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Przedsięwzięcia 2.2.9 „Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych” w terminie od 20.06.2022 r. do 04.07.2022 r. Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się poniżej. 1. Lista operacji wybranych 2. Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia 3. Lista członków biorących udział w ocenie 4.


Tworzymy nową Strategię Rozwoju

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom , przedstawicielom instytucji publicznych, organizacjom pozarządowym oraz przedsiębiorcom z terenu gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą za udział w pracach nad nową Strategią Rozwoju dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”. Wypracowane podczas spotkań pomysły i zebrane uwagi posłużą do identyfikacji najważniejszych problemów, potrzeb i potencjałów oraz do opracowania przedsięwzięć i zadań potrzebnych do realizacji przez LGD. Spotkania od strony merytorycznej poprowadził


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” w ramach realizacji zadania Mikrogranty – lokalne inicjatywy społeczne w Gminie Nowiny, stanowiącego element projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Wspierania ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia oraz w związku wolnymi środkami na alokację ogłasza UZUPEŁNIAJĄCY nabór wniosków na lokalne inicjatywy społeczne w Gminie


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Krzemienny Krąg” informuje, że do dnia 29.07.2022 roku żaden podmiot (inny niż LGD) nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 1.1.6  Pszczoły – edukacja i gospodarka w służbie ochrony


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Krzemienny Krąg” informuje, że do dnia 29.07.2022 roku żaden podmiot (inny niż LGD) nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania  19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 2.1.6 Lokalne Centra Wolontariatu.