Gmina Bodzechów

g-bodzechowNajwiększym skarbem Gminy Bodzechów są unikalne w skali światowej neolityczne kopalnie krzemienia pasiastego w Krzemionkach. Poprowadzona pod ziemią, półkilometrowa trasa turystyczna pozwala na obcowanie ze światem techniki i towarzyszącej jej magii sprzed pięciu tysięcy lat. Także późniejsze dzieje bogato ilustrują zabytki: odnajdywane na terenie niemal całej gminy starożytne dymarki, wczesnośredniowieczne grodziska z Miłkowa i Mychowa czy ruiny dworzyszcza (XVI/XVII w.) książąt Ostrogskich ze Świrny.

Wyjątkowej wartości jest świątynia i jej otoczenie w Szewnie (XVIII w.). Także świat minionej techniki ma bogatą reprezentację w postaci ruin odlewni w Chmielowie, pozostałości po hucie i zakładach żelaznych w Bodzechowie a także unikalny na ziemiach polskich wiatrak typu holenderskiego w Szwarszowicach. Charakterystyczne i niepowtarzalne dla krajobrazu Gminy Bodzechów są „warpie”, pozostałości po wydobywanej tu masowo w XIX w. rudzie żelaza.

Kto kocha przyrodę, nie może ominąć uroczej doliny rzeki Szewnianki z jej cienistymi wąwozami, skalnymi ostańcami i tropami dinozaurów w Gromadzicach i Skarszynach. Na miłośników roślinności ciepłolubnej czekają Rezerwaty „Lisiny” oraz „Krzemionki”, gdzie rośnie unikalny obuwik. W samym Bodzechowie, sezonowo funkcjonuje pierwsze na świecie Muzeum Witolda Gombrowicza, zlokalizowane w budynku dawnego biura Zakładów Żelaznych, których dyrektorem na początku XX wieku był Jan Gombrowicz ojciec pisarza.

 

Galeria zdjęć