Władze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”

ZARZĄD:

1. Jarosław Kuba – Prezes
2. Jacek Witkowski – Wiceprezes
3. Barbara Wronikowska – Sekretarz
4. Robert Burda – Skarbnik
5. Marek Terczak
6. Paweł Gawron
7. Fabian Smaga
8. Bożena Krajewska – Wróbel
9. Anna Ziętala

RADA:

1. Justyna Chamera – Wiceprzewodnicząca
2. Justyna Niedziela – Gawlik – Sekretarz
3. Dorota Wojtas – Lorek
4. Henryka Staroszczuk
5. Teresa Łucka
6. Karolina Figura
7. Grzegorz Adamski
8. Marek Łata
9. Irena Małgorzata Mendyk
10. Piotr Stępień
11. Andrzej Szumliński

KOMISJA REWIZYJNA:

1. Beata Walczyk
2. Zbigniew Tyczyński
3. Krzysztof Furmanek