Władze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”

ZARZĄD:

1. Jarosław Kuba – Prezes
2. Jacek Witkowski – Wiceprezes
3. Paweł Gawron – Wiceprezes
4. Fabian Smaga – Skarbnik
5. Bożena Krajewska – Wróbel
6. Tomasz Fijoł

RADA:

1. Justyna Niedziela – Gawlik – Przewodnicząca
2. Dorota Wojtas – Lorek – Wiceprzewodnicząca
3. Karolina Flont – Sekretarz
4. Henryka Staroszczuk
5.Grzegorz Adamski
6. Marek Łata
7. Andrzej Szumliński
8. Katarzyna Iwan
9. Katarzyna Borowska
10. Bożena Ryciak – Pospischil
11. Tomasz Okręt
12. Ilona Chlebna
13. Anita Tchórzewska

KOMISJA REWIZYJNA:

1. Beata Walczyk – Przewodnicząca
2. Krzysztof Furmanek – Wiceprzewodniczący
3. Zbigniew Tyczyński