Kategoria: Bez kategorii

Wyniki naboru nr 2/2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Przedsięwzięcia „Festiwal Questingu” w terminie od 17.03.2021 r. do 31.07.2021 r. Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych. 1. Rejestr interesów członków Rady 2. Lista wniosków spełniających warunki 3. Lista członkow Rady biorących udział w ocenie 4. Ocena i wybór wniosku 5. Wybór operacji 6.


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje o planowanej realizacji projektu własnego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 1.1.11 Świętokrzyskie Święto Pszczoły. 1. Ogłoszenie 2. Formularz-zgłoszenia 3. Oświadczenia 4. Wykaz załaczników


Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenu LGD do udziału w konkursie plastycznym „Pszczoły – nasze życie”. Do wygrania wspaniałe nagrody!!! Celem konkursu jest: rozwijanie zainteresowania ogólnie rozumianą tematyką pszczelarską, popularyzacja wiedzy na temat roli pszczół w ekosystemie oraz zagrożeń wynikających ze zmniejszania ich populacji, kreowanie postaw świadomych odpowiedzialności człowieka za przyszłość Ziemi, kształtowanie wrażliwości na bioróżnorodność przyrody ze szczególnym uwzględnieniem roli pszczół


Promocja Korpusu Solidarności skierowana do koordynatorów Data wydarzenia: 24.04.2021 Miejsce: Lokalna TV – Telewizja regionu świętokrzyskiego, os. Słoneczne 14 Organizator: Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” W programie „Espresso” w telewizji lokalnej rozmawialiśmy o koordynatorach i ich  zaangażowaniu w programie Korpus Solidarności. Poruszane zagadnienia: Czym jest współpraca z wolontariuszami. Jak można zapisać się do projektu „Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021-2023”. Jak zmieniło się podejście


Razem dla sportu

„64 pola szachownicy otwierają w umyśle ogrom możliwości” A ile możliwości otwiera współpraca 13 NGO’sów i mnóstwa fajnych ludzi? Stowarzyszenie Szachowe „Hetman” (wnioskodawca projektu), Fundacja Aktywnych Mam, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, Akademia Volley Stars Ostrowiec Św., Galacticos Ostrowiec, ZHP Hufiec Ostrowiec. Fundacja „Z serca” Marta Kłonica, Questing – wyprawa po skarb, Stowarzyszenie Ostrower, Ostrowieckie Stowarzyszenie Biegaczy „OstroBiec,


Publikujemy cząstkowe listy rankingowe podmiotów ekonomii społecznej i grup inicjatywnych tworzących nowe podmioty ekonomii społecznej, które złożyły formularze zgłoszeniowe w ramach naboru organizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (KOOWES)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Spośród 9 formularzy złożonych przez istniejące podmioty ekonomii społecznej i grupy


Zapraszamy do udziału w operacji pn„RLKS i współpraca międzynarodowa lgd instrumentem rozwoju obszarów wiejskich”, realizowanej przez Lokalną Grupę Działania „Puszcza Kozienicka” w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej, Lokalną Grupą Działania Krajna Złotowska, Lokalną Grupą Działania „Krzemienny Krąg”. Projekt będzie realizowany w ramach planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020. Plan operacyjny na lata 2020 –2021. Wartość operacji:125 695,00 zł. Cel


Promocja Korpusu Solidarności cz.1

W dniu 27 kwietnia mieliśmy przyjemność uczestniczyć w audycji „Solidarność NaCoDzień” w Radio Ostrowiec. Prowadzący Jarosław Kuba oraz zaproszeni goście: trenerzy Korpusu Solidarności Anna Górak i Rafał Krenz, koordynator projektu Magdalena Wójtowicz oraz wolontariusz Maciej Fryc. Tym razem rozmawialiśmy o wolontariuszach i ich motywacji do działania w programie Korpus Solidarności. Zatrzymajmy się na chwilę przy terminie motywacja. Ja, przy okazji pisania tego artykułu, sięgnęłam do słownika psychologicznego,