Zostań Kreatorem Marki Lokalnej – wypełnij ankietę!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” we współpracy z Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych zainicjowało proces budowania marki lokalnej. Do współpracy zaprosiło liderów i lokalnych partnerów zainteresowanych rozwojem przedsiębiorczości opartej o zasoby regionu, zwanych Kreatorami Marki Lokalnej. Naszym celem jest stworzenie markowego miejsca, które daje przestrzeń do wprowadzania i zwiększania wartości produktów lokalnych – produktów spożywczych, rękodzielniczych, użytkowych oraz klimatycznych usług i wydarzeń. W związku z tymWarsztaty „Las w słoiku”

Włączanie ludzi w każdym wieku jest niezbędne przy budowaniu społeczności i tworzeniu bardziej inkluzywnej przestrzeni publicznej. Seniorzy częściej niż inne grupy dysponują niedostatecznym kapitałem społecznym, mają ograniczony dostęp do zasobów i usług, są też niedostatecznie reprezentowani w życiu publicznym. Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” wyszło naprzeciw tym ograniczeniom, stąd liczny udział seniorów aktywnych w projekcie pn. „Korzenie i skrzydła”, finansowanym z Narodowego Instytutu Wolności –Zapraszamy do udziału w zbiórce!

W ramach projektu pn. „Korzenie i skrzydła”, finansowanego z Narodowego Instytutu Wolności – Program NoweFIO, w naszym Lokalnym Centrum Społecznościowym powstanie kawiarenka naprawcza. To miejsce, gdzie niechciane/ stare przedmioty zyskają nowe życie i będą mogły dalej służyć innym W myśl idei Zero Waste! Z powyższym zapraszamy do naszej zbiórki starych mebli 24 września 2021 r. w godz. 12.00-18.00 os. Ogrody 13 B (budynek starej wymiennikowni, wejście obok solariumŁączy nas bieganie

W imieniu organizatorów bardzo serdecznie zapraszamy do Kunowa na Bieg Uliczny pod nazwą „ŁĄCZY NAS BIEGANIE”.  Podsumowanie projektu „Aktywnością przeciw wykluczeniu”

W siedzibie Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” miało miejsce uroczyste zakończenie projektu „Aktywnością przeciw wykluczeniu”, który miał na celu wzmocnienie szans na zatrudnienie dla 20 osób z terenów wiejskich gminy Kunów poprzez ich kompleksową aktywizację społeczno-zawodową. Wzięli w niej udział m.in. burmistrz Lech Łodej, członek zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Dariusz Wątroba, prezes Stowarzyszenia „Krzemienny Krąg” Jarosław Kuba, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy SpołecznejLato rusza wolontariusza

„Lato rusza wolontariusza” – pod taką nazwą trwała 5-dniowa akcja społecznościowa dla dzieci. Bezpłatne zajęcia edukacyjno-społeczne spotkały się z bardzo dużym entuzjazmem a nasi wolontariusze wykazali się pomysłowością w organizacji zabaw dla naszych milusińskich. Wycieczka do kompleksu JuraPark była zwieńczeniem naszych przygód i mimo niesprzyjającej pogody z twarzy dzieci i ich opiekunów nie schodził uśmiech. Sfinansowano przez narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa ObywatelskiegoArchiwum aktualności
Gmina Bałtów

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.