Gmina Sienno

Historycznym patronem Gminy Sienno jest urodzony tu Zbigniew Oleśnicki, uczestnik Biwy pod Grunwaldem, biskup krakowski i kardynał, który dokonał konsekracji istniejącego do dziś kościoła gotyckiego pod wezwaniem św. Zygmunta w Siennie. Akt ówczesnego ustanowienia parafii siennieńskiej pamięta tablica elekcyjna z piaskowca, wyobrażająca fundatorów i patronów zabytkowej świątyni.

Dzieje regionu wpisane są w jeszcze wcześniejszy proces pracowitego wydzierania prastarej puszczy terenów pod uprawę roli. Dwa tysiące lat temu dymiły tu także dymarki służące do wytopu żelaza. Śladem dawnej działalności osadniczej do dziś są nazwy miejscowe Praga, nawiązujące do prażenia, czyli wypalania lasu. Centrum działalności rolniczej od zawsze stanowiło zlokalizowane przy średniowiecznym trakcie handlowym Sienno, gdzie dokonywano wymiany towarów.

Miejscowość zyskała znaczenie i prawa miejskie, których niemymi świadkami są prostokątny Rynek oraz pozostałości założenia obronnego dworu Oleśnickich – Siennieńskich z XV wieku, położonego na cyplu w widłach rzeczki Wolanki i jej dopływu. Z gminą związani są także Jakub z Sienna, arcybiskup gnieźnieński i przyjaciel Jana Długosza oraz Włodzimierz Sedlak, ksiądz – naukowiec, który stworzył elektromagnetyczną teorię życia, a w Zespole Szkół Ogólnokształcących ma swoją izbę pamięci.

W Jaworze Soleckim zamknął chlubną kartę służby ojczyźnie jeden z najbardziej znanych dowódców powstania styczniowego Dionizy Czachowski. Na południowych krańcach gminy wciąż kuszą miejscem do wypoczynku i grzybobrania zachowane połacie Puszczy Iłżeckiej. Warte obejrzenia są również założenia dworsko – parkowe w Jaworze Soleckim oraz Krzyżanówce, gdzie funkcjonuje agroturystyka.

 

Galeria zdjęć