Gmina Solec nad Wisłą

Perłą regionu od wieków pozostaje Solec nad Wisłą. Rozlokowane na wysokiej, wyjątkowo malowniczej skarpie nadwiślańskiej dawne miasto królewskie strzegło jednego z najstarszych i najważniejszych traktów handlowych, prowadzących z Rusi Czerwonej ku centrum państwa piastowskiego. Przypominają o tym ruiny potężnego, wzniesionego przez Kazimierza Wielkiego zamku średniowiecznego (XIII -XIV w.) oraz gotycka w zrębach, także królewskiej fundacji świątynia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, która po licznych przebudowach w obecnym kształcie nawiązuje do stylu późnorenesansowego z bogatym XVII i XVIII w. wystrojem wnętrza. Na terenie soleckiego cmentarza parafialnego znajduje się także najstarszy drewniany kościółek Mazowsza pod wezwaniem św. Barbary a w sąsiedztwie budynku liceum natkniemy się na wczesnobarokowy kościół wraz z dawnym budynkiem poklasztornym o.o. reformatów, obecnie w części zaadaptowanym na potrzeby schroniska turystycznego. Czwartą solecką świątynią jest barokowy kościół św. Stanisława w Kolonii Raj.

Warte uwagi są ponadto tzw. Dom z podcieniami (XIX w.) na wschodniej pierzei soleckiego rynku oraz zabytkowy dwór modrzewiowy w Woli Pawłowskiej. Atrakcją pozostaje również przeprawa promowa na wschodni brzeg Wisły w Kłudziu.

Obszar Gminy Solec nad Wisłą to również piękna przyroda obszaru krajobrazu chronionego okolic samego Solca oraz rezerwatu roślinności stepowej i ciepłolubnej w Sadkowicach. Ważne z punktu widzenia zachowania unikatowych środowisk roślinności są także użytki ekologiczne „Raj” porośnięte m.in. kruszyną, wiązem, czeremchą i olszą.

 

Galeria zdjęć