Wyniki naboru nr 3/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje, iż zakończono ocenę wniosku, który wpłynął w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Przedsięwzięcia 2.2.9 „Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych” w terminie od 20.06.2022 r. do 04.07.2022 r. Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się poniżej. 1. Lista operacji wybranych 2. Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia 3. Lista członków biorących udział w ocenie 4.Tworzymy nową Strategię Rozwoju

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom , przedstawicielom instytucji publicznych, organizacjom pozarządowym oraz przedsiębiorcom z terenu gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą za udział w pracach nad nową Strategią Rozwoju dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”. Wypracowane podczas spotkań pomysły i zebrane uwagi posłużą do identyfikacji najważniejszych problemów, potrzeb i potencjałów oraz do opracowania przedsięwzięć i zadań potrzebnych do realizacji przez LGD. Spotkania od strony merytorycznej poprowadziłMikrogranty – lokalne inicjatywy społeczne w Gminie Nowiny – nabór uzupełniający

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” w ramach realizacji zadania Mikrogranty – lokalne inicjatywy społeczne w Gminie Nowiny, stanowiącego element projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Wspierania ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia oraz w związku wolnymi środkami na alokację ogłasza UZUPEŁNIAJĄCY nabór wniosków na lokalne inicjatywy społeczne w GminieInformacja dot. operacji własnej nr 2022/OW/4/1 Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Krzemienny Krąg” informuje, że do dnia 29.07.2022 roku żaden podmiot (inny niż LGD) nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 1.1.6  Pszczoły – edukacja i gospodarka w służbie ochronyInformacja dot. operacji własnej nr 2022/OW/3/1 Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Krzemienny Krąg” informuje, że do dnia 29.07.2022 roku żaden podmiot (inny niż LGD) nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania  19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 2.1.6 Lokalne Centra Wolontariatu.Informacja dot. operacji własnej nr 2022/OW/2/1 Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Krzemienny Krąg” informuje, że do dnia 29.07.2022 roku żaden podmiot (inny niż LGD) nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 2.1.4 „Krzemienny Krąg”  artystycznie.Informacja dot. operacji własnej nr 2022/OW/1/1 Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Krzemienny Krąg” informuje, że do dnia 29.07.2022 roku żaden podmiot (inny niż LGD) nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 1.2.1 Podniesienie wiedzy mieszkańców na temat zdrowego styluMikrogranty – lokalne inicjatywy społeczne w Gminie Smyków – wyniki oceny

Szanowni Państwo W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej dla przedsięwzięcia pod nazwą „Mikrogranty – lokalne inicjatywy społeczne w Gminie Smyków”, wyłoniono podmioty z którymi zawarta zostanie umowa o realizację inicjatywy lokalnej w Gminie Smyków. Konkurs realizowany przez Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. W załączeniu lista rankingowa. Lista rankingowa 26 lipca 2022 nastąpiło uroczyste podpisanie umów. Kołom Gospodyń Wiejskich z GminyKonkurs „Pszczoły – nasze życie” w trakcie oceny

W terminie od 10 maja do 20 lipca trwała 2 edycja konkursu „Pszczoły -nasze życie”. Do siedziby Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” wpłynęło aż 243 prac! To prawdziwe dzieła artystyczne, a co najważniejsze każde robione z myślą o pszczołach – przyjaciołach natury i samego człowieka. Komisja w poniższym składzie nie miała zatem łatwego wyboru: Przewodniczy – dr Artur Bartkiewicz Sekretarz – Zbigniew Tyczyński Członkowie – dr Michał Mucha HonorowymZaproszenie do udziału w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców z terenu gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą do udziału w pracach nad nową Strategią Rozwoju dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”. Wypracowane podczas spotkań pomysły i zebrane uwagi posłużą do identyfikacji najważniejszych problemów, potrzeb i potencjałów oraz do opracowania przedsięwzięć i zadań potrzebnych do realizacji przez LGD. Twój udział jestMikrogranty – lokalne inicjatywy społeczne w Gminie Nowiny

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg” w ramach realizacji zadania Mikrogranty – lokalne inicjatywy społeczne w Gminie Nowiny, stanowiącego element projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Wspierania ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia ogłasza nabór wniosków na lokalne inicjatywy społeczne w Gminie Nowiny dla: – podmiotów ekonomiiWłasna firma z POWERem – 40 nowych podmiotów podpisało umowy na rozpoczęcie działalności

11 lipca 2022 roku to niezwykle ważna data dla 40 młodych przedsiębiorców, którzy w ramach projektu „Własna firma z POWERem” w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” podpisali umowy o wsparcie na rozpoczęcie nowych działalności oraz umowy o wsparcie pomostowe. Dla 22 kobiet i 18 mężczyzn to z pewnością przełomowa chwila w życiu. Jak podkreślał w czasie uroczystego podpisania umów Prezes Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” – Jarosław Kuba,