Gmina Bałtów

g-baltowNajwiększe piętno na walorach turystycznych Gminy Bałtów odcisnęła pracowita rzeka Kamienna. To jej urokliwy przełom ostatecznie ukształtował rzeźbę terenu, stwarzając dogodne warunki do zorganizowania atrakcyjnego spływu tratwami, uprawiania narciarstwa i jeździectwa. To jej pracowite wody, żłobiąc jurajskie, skalne podłoże, odsłoniły tropy dinozaurów, które dały początek największej atrakcji regionu, Bałtowskiemu Parkowi Jurajskiemu.

Obok realistycznie odtworzonych w skali jeden do jednego ale … martwych od sześćdziesięciu milionów lat wizerunków prehistorycznych stworów na Wzgórzu Bałt powstała także ostoja żywej zwierzyny, czyli Bałtowski Zwierzyniec, na obszarze którego w warunkach zbliżonych do naturalnych można podglądać ponad dwieście sztuk dzikiej zwierzyny od muflonów, lam, alpaków i kameruńskich owiec po szkockie bydło oraz…wielbłąda Alego.

Wokół kusi wspaniała przyroda dwóch rezerwatów „Ulów” i „Modrzewie” oraz szereg pomnikówprzyrody ożywionej i nieożywionej z najprawdziwszymi jaskiniami włącznie. Trudno się dziwić, że walory Bałtowa docenili także nasi przodkowie, budując okazałą bryłę świątyni pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej (XVIII w., przebudowa na pocz. XX w.) oraz klasycyzujący pałac (koniec XIX w.).

Zabytki techniki reprezentuje unikalny zespół dawnych młynów, od stu lat wykorzystujących siłę Kamiennej. Świadkiem epizodu reformacyjnego pozostaje dawna kaplica ariańska (XVII w.) w Pętkowicach, będąca dziś katolicką świątynią pod wezwaniem Św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Galeria zdjęć