Powstało Lokalne Centrum Wolontariatu w Kunowie

Dzięki współpracy Krzemiennego Kręgu oraz Miasta i Gminy Kunów doszło do podpisania porozumienia, w ramach którego powstało Lokalne Centrum Wolontariatu w Kunowie Ostrowieckie Centrum Wolontariatu będzie wspierać lokalne partnerstwo, by wolontariat w powiecie ostrowieckim rozwijał się na wielu poziomach. Dziękujemy Dyrekcji PSP im. A. Hedy „Szarego” w Kunowie za przyjęcie roli koordynatora w gminie. Zapraszamy kolejne gminy do współpracy

Pierwszy „Punkt pomocy okresowej” w Ostrowcu już jest!

W Galerii Ostrowiec pojawiła się pierwsza w mieście skrzynka z dostępem do darmowych środków menstruacyjnych. Właśnie w Dniu Kobiet, ostrowieckie kobiety poinformowały o rozpoczęciu akcji, która ma nie tylko pomagać osobom nie mającym dostępu lub pieniędzy na zakup środków higienicznych, ale też rozpowszechniać wiedzę na temat menstruacji. Darmowe podpaski i tampony w specjalnej skrzynce „Pomocy okresowej”, są od poniedziałku, 8 marca dostępne w damskiej toalecie w Galerii Ostrowiec. To pierwsza taka skrzynka, ale jakKolejny projekt przed nami!

Mamy to  Przy nieocenionej współpracy kilku osób Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” zdobyło dofinansowanie w Konkursie Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021-2023. W ramach zadania będziemy rozwijać Centrum Wolontariatu i szkolić przyszłych wolontariuszy na terenie powiatu ostrowieckiego przez najbliższe trzy lata w partnerstwie z Regionalnym Centrum Wolontariatu z Kielc Szczegóły już wkrótce… Listę rankingową znajdziecie tutaj https://www.korpussolidarnosci.gov.pl/aktualnosci/wyniki-oceny-merytorycznej-lokalne-partnerstwo-dla-wolontariatu-edycja-2021-2023-68.htmlZapisy dla wolontariuszy

Za nami pierwsze spotkanie rekrutujące przyszłych wolontariuszy do Centrum Wolontariatu w Ostrowcu Św. Ostrowiecki „Ekonomik” już działa! Czekamy na kolejne szkoły średnie z Ostrowca Św.Ogłoszenie o naborze nr 2/2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach: · Przedsięwzięcia 1.1.10 „Festiwal Questingu” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzeczOgłoszenie o naborze nr 1/2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach: Przedsięwzięcia 2.2.2 „Powstanie nowych podmiotów gospodarczych” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu RolnegoNabór uzupełniający – dofinansowane usługi księgowe dla podmiotów ekonomii społecznej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” na podstawie § 7 p. 16 Regulaminu realizacji usług księgowych ogłasza uzupełniający nabór zgłoszeń podmiotów ekonomii społecznej oraz grup inicjatywnych tworzących nowe podmioty ekonomii społecznej, zainteresowanych częściowym sfinansowaniem kosztów prowadzenia obsługi księgowej przez okres dwóch lat w ramach Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. W pierwszym roku dofinansowanie wyniesie 400 zł miesięcznie (80%), a w drugim 300