Autor: admin

Ogłoszenie o naborze nr 1/2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach: Przedsięwzięcia 1.1.2 „Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów i usług turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem


W związku ze zmianami w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), przedstawiamy zaktualizowany dokument. Zachęcamy Państwa do konsultacji oraz zgłaszania uwag do zaproponowanych zmian (zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym) Uwagi należy wnosić drogą elektroniczną na adres: biuro@krzemiennykrag.info, wpisując w tytule e-maila: „Konsultacje społeczne – LSR”, lub przesłać listownie na adres Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, Bałtów 55, 27-423 Bałtów „Konsultacje społeczne – LSR”


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje o planowanej realizacji projektu własnego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 2.1.3 Kształtowanie liderów społecznych. Ogłoszenie Formularz zgłoszenia Oświadczenia Wykaz załączników do operacji własnej


1 lutego w Klubie „Bałtek”, grupa uczestników Akademii Kompetencji Społecznych, zorganizowała społeczno – sąsiedzkiego grilla, połączonego z animacjami, grami i zabawami. Akcja ta jest wynikiem działań projektu pt. „Aktywna Integracja = Lepsza Przyszłość”. 8 uczestników, mieszkańców Gminy Bałtów od 21 stycznia uczestniczy w Warsztatach Kompetencji Społecznych, których głównym celem jest podniesienie kompetencji, poznanie mocnych stron w odniesieniu do rynku pracy, wskazanie ścieżki rozwoju zawodowego


Działamy!

W styczniu w ramach projektu „Aktywna integracja – lepsza przyszłość” rozpoczął się cykl warsztatów Akademia Kompetencji Społecznych. Wydobywamy potencjały i zasoby uczestników pracując w grupie, rozwijając umiejętności pracy zespołowej, komunikacji i asertywności. Celem warsztatów, oprócz rozwoju kompetencji miękkich, jest też poznanie osób mieszkających w tej samej gminie i poszerzenie swoich sieci społecznych. Zadaniem każdej grupy jest także zorganizowanie Akcji społecznościowej w swoim środowisku. Uczestnicy mogą nie tylko sprawdzić się


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/Krzemienny Krąg/2020/AI Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, z siedzibą w Bałtowie, 27-423 Bałtów 55, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest usługa: 1) wykonywanie zadań eksperta, 2) wykonywanie zadań opiekuna grup w ramach wizyt studyjnych dla łącznej liczby 60 osób w celu realizacji projektu „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa


Rozeznanie cenowe na przeprowadzenie usługi polegającej na zorganizowaniu noclegu, wyżywienia oraz transportu w ramach wizyt studyjnych dla łącznej liczby 68 osób (17 osób w ramach każdej z 4 wizyt). ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/Krzemienny Krąg/2020/AI – ROZEZNANIE RYNKU Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, z siedzibą w Bałtowie, 
27-423 Bałtów 55, zwane dalej Zamawiającym,
 zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest usługa 
polegająca na zorganizowaniu noclegu, wyżywienia


Serdecznie zapraszamy na ósmą edycję Krzemionkowskich Spotkań z Epoką Kamienia już 24-25 sierpnia w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.