Autor: admin

  W dniach 8 – 10 kwietnia 2016 roku już po raz ósmy w Kielcach obyły się Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki  AGROTRAVEL. Jest to jedyna tego rodzaju impreza wystawiennicza w Polsce, ukierunkowana na promocję produktów związanych z turystyką wiejską i agroturystyką. Targi są również doskonałą okazją do prezentacji i promocji oferty wypoczynkowej na wsi oraz wymiany doświadczeń wśród licznych podmiotów działających w sektorze turystyki na obszarach wiejskich. Ich


W dniach 25-26.02.2016 r. w hotelu „Mariage” we Włoszczowie odbyła się konferencja dotycząca Projektu Współpracy „KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”, w której uczestniczyło 19 Lokalnych Grup Działania z całej Polski. Podczas spotkania zostały przedstawione prezentacje z założeniami projektu. Ponadto odbyły się cztery panele dyskusyjne w zakresie Junior–Biznes, Laboratorium Przedsiębiorczości, Młody Przedsiębiorca oraz Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.


Założenia monitoringu i ewaluacji

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnymi opracowanymi częściami dokumentu LSR – założeniami monitoringu i ewaluacji.  Jeżeli będą mieli Państwo uwagi prosimy o kontakt mailowy na biuro@krzemiennykrag.info lub telefoniczny: 41 252-72-33. Na uwagi czekamy do  12listopada 2015 r. Formularz uwag – monitoring i ewaluacja Założenia monitoringu i ewaluacji


Lokalna Strategia Rozwoju

Zachęcamy do zapoznania się z opracowanymi częściami dokumentu Lokalnej Strategii Rozwoju. Jeżeli będą mieli Państwo uwagi prosimy o kontakt mailowy na biuro@krzemiennykrag.info lub telefoniczny: 41 252-72-33. Na uwagi czekamy do  4 listopada 2015 r. ANALIZA SWOT ANALIZA OBSZARÓW FORMULARZ UWAG DO ANALIZY SWOT   Zachęcamy do zapoznania się z matrycą logiczną LSR. Znajdują się w niej cele i przedsięwzięcia, jakie będą realizowane przez LGD w najbliższych latach. Uprzejmie prosimy o uwagi.


Metody komunikacji

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wskazanie kluczowych zdaniem Państwa metod komunikacji ze społecznością lokalną podczas realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W tym celu prosimy o wybór spośród podanych propozycji 5 metod komunikacji na każdym etapie związanym z wdrażaniem LSR. Plik należy pobrać, a następnie po dokonaniu wyboru poprzez wstawienie w odpowiednim polu znaku „x”, odesłać drogą mailową na adres: biur@krzemiennykrag.info Termin nadsyłania upływa 10 listopada


Spotkania w dziewięciu gminach

Dobiegły końca spotkania w dziewięciu gminach „Krzemiennego Kręgu” dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 na obszarze działania LGD „Krzemienny Krąg”. Podczas spotkań uczestnicy pracowali nad oceną potencjału LGD , analizowali mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia. Poniżej krótka fotorelacja z warsztatów


W związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016 – 2023, zapraszamy wszystkich mieszkańców do zgłaszania swoich uwag i propozycji za pośrednictwem portalu społecznościowego facebook. Pracownik biura pełni dyżur online  w każdy poniedziałek i środę w godzinach: 10.00 – 14.00.   W związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016 – 2023, informujemy, iż na terenie każdej z gmin LGD „Krzemienny Krąg” można osobiście


30 września 2015 roku w gminach: Lipsko, Rzeczniów i Sienno odbyły się spotkania dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 na obszarze działania LGD „Krzemienny Krąg”. Uczestnicy spotkań pracowali nad oceną potencjału LGD , analizowali mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia. Konsultacje pozwalają zdiagnozować potrzeby oraz poznać opinie i pomysły mające na celu określenie kierunku rozwoju obszaru z uwzględnieniem kierunków wsparcia i założeń programowych PROW