Podpisanie umowy

Dnia 21 kwietnia 2016 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste podpisanie Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”. Lokalna Strategia Rozwoju złożona przez LGD „Krzemienny Krąg” została wybrana do współfinansowania w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju

VIII Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL

  W dniach 8 – 10 kwietnia 2016 roku już po raz ósmy w Kielcach obyły się Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki  AGROTRAVEL. Jest to jedyna tego rodzaju impreza wystawiennicza w Polsce, ukierunkowana na promocję produktów związanych z turystyką wiejską i agroturystyką. Targi są również doskonałą okazją do prezentacji i promocji oferty wypoczynkowej na wsi oraz wymiany doświadczeń wśród licznych podmiotów działających w sektorze turystyki na obszarach wiejskich. IchKreator Przedsiębiorczości – Projekt współpracy

W dniach 25-26.02.2016 r. w hotelu „Mariage” we Włoszczowie odbyła się konferencja dotycząca Projektu Współpracy „KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”, w której uczestniczyło 19 Lokalnych Grup Działania z całej Polski. Podczas spotkania zostały przedstawione prezentacje z założeniami projektu. Ponadto odbyły się cztery panele dyskusyjne w zakresie Junior–Biznes, Laboratorium Przedsiębiorczości, Młody Przedsiębiorca oraz Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.Założenia monitoringu i ewaluacji

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnymi opracowanymi częściami dokumentu LSR – założeniami monitoringu i ewaluacji.  Jeżeli będą mieli Państwo uwagi prosimy o kontakt mailowy na biuro@krzemiennykrag.info lub telefoniczny: 41 252-72-33. Na uwagi czekamy do  12listopada 2015 r. Formularz uwag – monitoring i ewaluacja Założenia monitoringu i ewaluacjiLokalna Strategia Rozwoju

Zachęcamy do zapoznania się z opracowanymi częściami dokumentu Lokalnej Strategii Rozwoju. Jeżeli będą mieli Państwo uwagi prosimy o kontakt mailowy na biuro@krzemiennykrag.info lub telefoniczny: 41 252-72-33. Na uwagi czekamy do  4 listopada 2015 r. ANALIZA SWOT ANALIZA OBSZARÓW FORMULARZ UWAG DO ANALIZY SWOT   Zachęcamy do zapoznania się z matrycą logiczną LSR. Znajdują się w niej cele i przedsięwzięcia, jakie będą realizowane przez LGD w najbliższych latach. Uprzejmie prosimy o uwagi.Metody komunikacji

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wskazanie kluczowych zdaniem Państwa metod komunikacji ze społecznością lokalną podczas realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W tym celu prosimy o wybór spośród podanych propozycji 5 metod komunikacji na każdym etapie związanym z wdrażaniem LSR. Plik należy pobrać, a następnie po dokonaniu wyboru poprzez wstawienie w odpowiednim polu znaku „x”, odesłać drogą mailową na adres: biur@krzemiennykrag.info Termin nadsyłania upływa 10 listopadaSpotkania w dziewięciu gminach

Dobiegły końca spotkania w dziewięciu gminach „Krzemiennego Kręgu” dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 na obszarze działania LGD „Krzemienny Krąg”. Podczas spotkań uczestnicy pracowali nad oceną potencjału LGD , analizowali mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia. Poniżej krótka fotorelacja z warsztatów