Autor: Magda

Tematem przewodnim tegorocznej imprezy, zakończonej w niedzielę, była agroturystyka w połączeniu z aktywnym wypoczynkiem. I tym razem nie zabrakło Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”. Wspólnie z przedstawicielami Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu „Krzemionki” zachęcaliśmy wszystkich zainteresowanych do wizyt u nas. Atrakcje turystyczne „Krzemiennego Kręgu” łączą w sobie wielorakie  walory: od turystyki pieszej i rowerowej po liczne atrakcje turystyczne. Doskonałym uzupełnieniem wystawy były degustacje kulinarne przygotowane przez zaprzyjaźnione Koło Gospodyń Wiejskich z Rzeczniowa.


Odwiedzamy zaprzyjaźniony LGD

Tym razem uczestnicy wizyty studyjnej KOOWES odwiedzili Gniezno i okolice. Dziękujemy Stowarzyszeniu Światowid za kompleksowo przygotowany program i niezwykle przyjazną atmosferę. W ramach wizyty odwiedziliśmy spółdzielnię socjalną prowadzącą żłobek i przedszkole „Razem być” oraz spółdzielnię „Dobre smaki”, która przygotowywała dla nas pyszne posiłki i warsztaty kulinarne. Podziękowania należą się również spółdzielni socjalnej Chilii z Gniezna, której potrawy i i charyzmatycznego prezesa zapamiętamy na długo 🙂 Uczestnicy podkreślają


Krzemienny Szlak – wygrał!

„Krzemienny Szlak” – taką nazwę będzie nosiła trasa rowerowa, która połączy gminy z Krzemiennego Kręgu. Nazwę spośród 90 nadesłanych propozycji wybrała dziś Kapituła Konkursu. Autorem zwycięskiej propozycji jest pan Piotr Pytel z Ostrowca. II miejsce przypadło w udziale pani Agnieszce Podporze z Ostrowca, która zaproponowała nazwę „Pasiasty szlak”. Trzecią nagrodę odbierze pan Mariusz Gwałt z Ostrowca za propozycję „Krzemienna Dziewiątka”. Kapituła zdecydowała także


Plany nabrały realnego kształtu

W dniach 27-28.02-01.03. 2018r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim z Kielc wraz ze Stowarzyszeniem LGD „Krzemienny Krąg” przywitali w Bałtowie uczestników wizyty studyjnej pn.”REFLEKSJE POLSKI WSCHODNIEJ WOKÓŁ EKONOMII SPOŁECZNEJ”. Przedstawiciele ROPSów i OWESów z Polski wschodniej gościli z wizytą min. w ostrowieckim CISie. Następnie udali się do kolebki ekonomii społecznej – Bałtowa. Tu mieli okazję zobaczyć jak funkcjonuje przedsiębiorstwo społeczne „Allozaur” i osobiście


Konkurs trwa- nagrody czekają!!!

Obejrzyj nasz materiał.   http://www.lokalnatelewizja.pl/wiadomosci/15422,wymysl-nazwe-szlaku-rowerowego-zgarnij-nagrody


Film promujący KOOWES

Mamy to!!! Film promujący dobre praktyki przy wsparciu Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Obejrzyj koniecznie!!! http://www.lokalnatelewizja.pl/wiadomosci/14850,ekonomia-spoleczna-laczy-ludzi  


Tradycją stało się noworoczne spotkanie Jarosława Kuby – prezesa Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” z włodarzami samorządów, wchodzących w skład LGD-u. Burmistrzowie i wójtowie zostali poinformowani o jednej z inicjatyw, którą podjął „Krzeminny Krąg”, w ramach funkcjonowania Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, tj. o budowaniu współpracy, której celem jest budowanie społecznie odpowiedzialnego terytorium, opartego na współpracy środowiska lokalnego i rozwoju ekonomii społecznej na terenie Powiatu Ostrowieckiego i Ostrowca Świętokrzyskiego.


Ruszają prace nad szlakami rowerowymi

Dzisiejsze spotkanie nadało ostateczny wygląd pracom nad rowerowymi szlakami biegnącymi we wszystkich 9 gminach Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg”. Ustalono szczegóły dotyczące przebiegu poszczególnych tras rowerowych, które w sumie liczyć będą 1200 km. Duża część spotkania poświęcona została aplikacji mobilnej, która jest w fazie przygotowania. To duża innowacja na szeroką skalę, która mamy nadzieję spotka się ze sporym zainteresowaniem. Następnie dyskutowano nad wiatami przystankowymi, wyposażonymi