Dziedzictwo regionu inspiracją dla przedsiębiorczości

Nazwa projektu: „Dziedzictwo regionu inspiracją dla przedsiębiorczości”
Okres realizacji projektu: 01.11.2012 r. – 31.10.2013 r.
Całkowita wartość projektu: 999 910,00 zł

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, operator projektu – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt zakładał rozwijanie przedsiębiorczości lokalnej poprzez tworzenie w trzech

województwach turystycznych produktów sieciowych, w oparciu o istniejące centra ruchu turystycznego i ich dotychczasową specjalizację:
– Nałęczów (województwo lubelskie): turystyka poznawcza;
– Bałtów (województwo świętokrzyskie): park rozrywki/przygoda;
– Kraków (województwo małopolskie): turystyka dziedzictwa.

Celem projektu było: 

 • wypracowanie modelu rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o zasoby regionu na przykładzie trzech województw: małopolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego;
 • opracowanie i wdrożenie kaskadowego systemu szkoleń dla 3 grup odbiorców: doradców, animatorów przedsiębiorczości oraz osób zainteresowanych prowadzeniem działalności w oparciu o zasoby regionu;
 • wdrożenie innowacyjnych narzędzi aktywizacji społeczności lokalnej w kierunku przedsiębiorczości: questingu, ekomuzeum, marki lokalnej, greenways;
 • wypracowanie 3 turystycznych produktów sieciowych w regionach objętych projektem oraz połączenie ich systemem ofert tematycznych dopasowanych do potrzeb konkretnego klienta;

Uczestnikami projektu były:

 • osoby prowadzące lub planujące uruchomić działalność gospodarczą opartą o zasoby regionów (osoby te wzięły udział w serii szkoleń, warsztatów i wizyt studialnych oraz otrzymały doradztwo, które w przyszłości pomoże im uruchomić lub rozwinąć własną działalność gospodarczą, przy wykorzystaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu oraz współpracy sieciowej;
 • animatorzy przedsiębiorczości – liderzy działań lokalnych działający np. w ramach Lokalnych Grup Działania lub innych lokalnych organizacji, czy instytucji (wzięli oni udział w serii szkoleń na temat animowania przedsiębiorczości lokalnej, dzięki którym w przyszłości będą skutecznie wspierać osoby prowadzące lub planujące uruchomić działalność gospodarczą w ich działaniach);
 • doradcy ds. przedsiębiorczości – pracownicy partnerów projektu, którzy posiadają specjalistyczną, ekspercką wiedzę dotyczącą rozwijania turystyki i/lub aktywizacji lokalnych społeczności (wzięli oni udział w serii szkoleń na temat tworzenia produktów turystycznych, by skutecznie wspierać pozostałych uczestników projektu w ich działaniach).

Działania w ramach projektu:

 • rekrutacja uczestników,
 • przygotowanie kadry doradców ds. przedsiębiorczości w każdym województwie,
 • szkolenie i wsparcie animatorów przedsiębiorczości,
 • szkolenia dla osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej i działających przedsiębiorstw,
 • tworzenie sieciowego produktu turystycznego opartego o 3 centra turystyczne: „Land stewardship”, „transfer wiedzy” – wyjazdy doradców do poszczególnych miejsc realizacji projektu, uczenie się i doradzanie zarazem, wizyty studialne do siebie nawzajem – testowanie oferty, spotkania organizatorów projektu, doradców, animatorów w celu tworzenia modelu sieciowego produktu turystycznego.
 • promocja (ulotki promocyjne, radio, prasa regionalna, roll-upy, strona www, gadżety itp.),
 • upowszechnienie (2 ogólnopolskie konferencje dla organizacji pozarządowych i związków samorządowych, strona www produktu turystycznego, broszury informacyjne z rezultatami projektu i ofertą turystyczną).