Autor: Magda

Korpus Solidarności

Obecny, trudny czas wojny za naszą polską granicą, to prawdziwy sprawdzian z bycia wolontariuszem. Ostatnie dwa spotkania w ramach programu Korpus Solidarności pokazały nam, jak wielka siła drzemie w pomaganiu drugiemu człowiekowi. Nasi ostrowieccy seniorzy, przedstawiciele MOPS w Ostrowcu Św. oraz młodzież i nauczyciele Szkolnych Kół Wolontariatu (PSP nr 5 w Ostrowcu Św. oraz z PSP im Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie) podjęli próbę odpowiedzi na pytanie, jaki w obecnej


Dzień 21 luty 2022 była dla Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” dniem szczególnie ważnym. Stowarzyszanie od kilkunastu lat wzmacnia obszar LGD, kierując się dobrem jego mieszkańców. Prezes Jarosław Kuba od zawsze podkreśla, że istotną cechą tego obszaru jest również ogromna chęć rozwoju i pomysły na przyszłość. Żyją tu ludzie, którzy poprzez swoją pracę pragną wpływać na rozwój swojego regionu. Z tego powodu nasze


Za nami pierwsze spotkania z nauczycielami i uczniami/ wolontariuszami. Warsztaty edukacyjne „Kręgi zainteresowań” i zastosowane metody aktywizujące umożliwiły wymianę doświadczeń i integrację wolontariuszy z różnych szkół ponadpodstawowych oraz zdobycie przez nich praktycznych umiejętności działania. Stanowią także inspirację do nowych działań wolontariackich. Koordynatorzy wolontariatu, w tym nauczyciele, należą do grona inicjatorów i inspiratorów zmian w zakresie wolontariatu. Chcąc wesprzeć ich działania dbamy o to, by systematycznie pootrzymywać ich motywację i zwiększyć jednocześnie


Podczas dwóch dni warsztatów specjalistycznych w ramach Kielecko Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Bałtowie (28-29 stycznia 2022 r.) kilkadziesiąt aktywnych osób pracowało nad budowaniem marki lokalnej, jako mechanizmu ekonomizacji różnych sektorów, w której główne skrzypce gra region i dumni z niego mieszkańcy. Były wśród nich grupy inicjatywne, przedsiębiorcy, na co dzień goszczący turystów w parku, hotelach czy pensjonatach, oferujący strawę, opowieść, wyprawę czy muzykę, jak


Podsumowanie 2021 roku

Wczoraj dzień był wyjątkowy, ponieważ siedziba Krzemiennego Kręgu zamieniła się w Centrum Zarządzania Strategicznego na rok bieżący i siedmioletni okres który przed nami. A to dlatego, że włodarze samorządów powiatowych i gminnych wspólnie i zgodnie, w atmosferze zaufania a przede wszystkim dostrzegając potrzeby mieszkańców, rozpoczęli prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju Krzemiennego Kręgu na lata 2021-2027. Nie obyło się również bez podsumowania współpracy za rok poprzedni i serdecznych podziękowań połączonych z życzeniami


Koordynatorzy Korpusu Solidarności

Nieodłączną cechą przedsięwzięć inspirowanych oraz realizowanych przez Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” od początku jego istnienia jest zaangażowanie mieszkańców w inicjowane przedsięwzięcia w formie wolontariatu. Program Korpus Solidarności sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego umożliwia realizację kompleksowego projektu wdrażającego wolontariat długoterminowy, mającego na celu podniesienie rangi działań wolontariackich, wzbudzenie zainteresowania wolontariatem oraz zachęcenie obywateli do zaangażowania w taką działalność. – Koordynatorzy wolontariatu


Specjaliści podkreślają, że działania wolontariackie to nie tylko akt filantropii wobec potrzebujących czy troski o wspólne dobro, ale też forma życia wynikająca z wrażliwości człowieka, to realizacja siebie poprzez ofiarowanie daru z siebie. Dawanie jest szczególną formą bycia w pełni człowiekiem. Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” wyszło naprzeciw temu założeniu, tworząc z partnerami Centrum Wolontariatu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Krok za tym stowarzyszenie pozyskało środki z Narodowego Instytutu Wolności z programu NoweFIO


Dzień Wolontariusza

Nieodłączną cechą przedsięwzięć inspirowanych oraz realizowanych przez Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” od początku jego istnienia jest zaangażowanie mieszkańców w inicjowane przedsięwzięcia w formie wolontariatu. Program Korpus Solidarności umożliwia realizację kompleksowego projektu wdrażającego wolontariat długoterminowy, mającego na celu podniesienie rangi działań wolontariackich, wzbudzenie zainteresowania wolontariatem oraz zachęcenie obywateli do zaangażowania w taką działalność.  – Praca, którą wykonuje się za darmo, z potrzeby serca, jest istotnie bezcenna. W celu


Wolontariat w ostrowieckich szkołach

Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” razem z Centrum Wolontariatu od kilku miesięcy realizuje projekt „Korpus Solidarności – Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021-2023”, który pozwala na kompleksowy rozwój wolontariatu długoterminowego. Program jest propozycją dla osób i organizacji, które zamierzają pomagać i pracować z wolontariuszami nie tylko „od święta„ ale w dłuższej perspektywie czasu. Dla osób wytrwałych i konsekwentnych. Korpus  jest miejscem dla wszystkich zaangażowanych w ideę wolontariatu


Odwołana wizyta studyjna!

INFORMACJA Z przyczyn nasilającej się liczby zachorowań na Covid-19 z przykrością informujemy, że wizyta studyjna w dniach 24-26.11.2021 r. została odwołana.


Zaproszenie na bal!

Już dzisiaj chcemy serdecznie zaprosić mieszkańców osiedla Ogrody oraz przedstawicieli JST, organizacji czy przedsiębiorców na  ANDRZEJKOWY BAL SENIORA , który odbędzie się 19 listopada. Bawimy się od godziny 17.00 i chcemy bardzo poczuć lata 80, dlatego mile widziany strój właśnie w takim stylu. W programie m.in. muzyka na żywo, ciepły posiłek oraz niespodzianki! Wszystkie informacje znajdziecie na naszych plakatach. Liczba miejsc ograniczona.


Zaproszenie na wizytę studyjną KOOWES

Serdecznie zapraszamy na kolejną wizytę studyjną organizowaną w ramach projektu Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (dotyczy powiatów: skarżyski, konecki, starachowicki, ostrowiecki, kielecki i miasto Kielce). Wyjazd w dniach 24-26 listopada 2021 r. do Jarosławia (woj. podkarpackie). Udział całkowicie finansowany w ramach projektu. Do udziału w wizycie zapraszamy:   Podmioty ekonomii społecznej działające na obszarze objętym projektem (dot. fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, spółdzielni