Oceny wniosków na mikrogranty dla gminy Nowiny

Szanowni Państwo

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej dla przedsięwzięcia pod nazwą Mikrogranty- lokalne inicjatywy społeczne w Gminie Nowiny, wyłoniono podmioty z którymi zawarta zostanie umowa o realizację inicjatywy lokalnej w Gminie Nowiny. Wnioskodawcy o szczegółach zostaną poinformowani drogą mailową.

W załączeniu lista rankingowa.

Lista rankingowa