Tworzymy nową Strategię Rozwoju

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom , przedstawicielom instytucji publicznych, organizacjom pozarządowym oraz przedsiębiorcom z terenu gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą za udział w pracach nad nową Strategią Rozwoju dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”. Wypracowane podczas spotkań pomysły i zebrane uwagi posłużą do identyfikacji najważniejszych problemów, potrzeb i potencjałów oraz do opracowania przedsięwzięć i zadań potrzebnych do realizacji przez LGD.

Spotkania od strony merytorycznej poprowadził Jarosław Kuba oraz Paweł Walczyszyn – dyrektor InicjatywaLoklana.pl, konsultant Strategii Rozwoju.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią: