Zaproszenie do udziału w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców z terenu gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą do udziału w pracach nad nową Strategią Rozwoju dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”. Wypracowane podczas spotkań pomysły i zebrane uwagi posłużą do identyfikacji najważniejszych problemów, potrzeb i potencjałów oraz do opracowania przedsięwzięć i zadań potrzebnych do realizacji przez LGD.

Twój udział jest dla nas ważny i będzie miał realny wpływ na nasze działania
w najbliższych latach.

Szczegółowy harmonogram spotkań znajduje się na plakacie.