Wyniki naboru nr 2/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi
na ogłoszony konkurs w ramach

Przedsięwzięcia 1.1.1 „Niekomercyjna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby kulturowe i/lub naturalne i/lub historyczne i/lub obyczajowe obszaru LGD”
w terminie od 16.05.2022 r. do 31.05.2022 r.
Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się
poniżej.
1. Lista operacji wybranych
2. Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia
3. Lista członków biorących udział w ocenie
4. Rejestr interesów członków Rady
5. Protokół