Mikrogranty – lokalne inicjatywy społeczne w Gminie Smyków – wyniki oceny

Szanowni Państwo
W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej dla przedsięwzięcia pod nazwą Mikrogranty – lokalne inicjatywy społeczne w Gminie Smyków, wyłoniono podmioty z którymi zawarta zostanie umowa o realizację inicjatywy lokalnej w Gminie Smyków. Wnioskodawcy o szczegółach zostaną poinformowani drogą mailową.
W załączeniu lista rankingowa.

Lista rankingowa