Pszczoły na Ukrainie otrzymają pomoc

𝟮𝟮 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗸𝘁𝘆, realizowane przez 12 świętokrzyskich partnerów Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich otrzymały wsparcie finansowe👍
🔹 Umowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych i instytucji podpisali Marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Marek Jońca. Łączna kwota wsparcia to 𝗽𝗼𝗻𝗮𝗱 𝟵𝟯𝟬 𝘁𝘆𝘀𝗶𝗲̨𝗰𝘆 𝘇ł 👏
🐝 Działacze Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” zainicjowali akcję organizowania pomocy zaprzyjaźnionym pszczelarzom 🐝 z Ukrainy 🇺🇦 Do specjalnej skarbonki zbierane będą datki pieniężne, które zostaną przeznaczone na 𝗼𝗱𝗯𝘂𝗱𝗼𝘄𝗲̨ 𝗿𝗼𝗱𝘇𝗶𝗻 𝗽𝘀𝘇𝗰𝘇𝗲𝗹𝗶𝗰𝗵 𝗶 𝘂𝗸𝗿𝗮𝗶𝗻́𝘀𝗸𝗶𝗰𝗵 𝗽𝗮𝘀𝗶𝗲𝗸 𝗽𝗼 𝘇𝗮𝗸𝗼𝗻́𝗰𝘇𝗲𝗻𝗶𝘂 𝗱𝘇𝗶𝗮ł𝗮𝗻́ 𝘄𝗼𝗷𝗲𝗻𝗻𝘆𝗰𝗵 𝗻𝗮 𝘁𝘆𝗺 𝘁𝗲𝗿𝗲𝗻𝗶𝗲. Skrzynka – skarbonka została ustawiona przy wejściu głównym do naszego urzędu 🙂