Zabawa jako proces dydaktyczny

➡️ Innowacyjne zdobywanie wiedzy przynosi młodym ludziom wiele satysfakcji, stąd ważne jest organizowanie szerokiego pola do doświadczeń i eksperymentów.
➡️ Czasem wystarczy proste połączenie nauki i zabawy, abyśmy zdobywali nową wiedzę i pogłębiali zainteresowania.
➡️ Stąd pomysł, by nasi wolontariusze pod okiem wspaniałego animatora Wacława Idziaka poznali proces odkrywania własnych zasobów podczas zabawy.
Jak się bawili? Zobaczcie sami 👇👇👇👇