Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości i Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg podpisały porozumienie o współpracy

Uroczyste podpisanie porozumienia odbyło się 21 kwietnia 2022 r. w siedzibie WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Dotyczy ona m.in, edukacji i działań wolontariackich, a przypomnijmy, że Krzemienny Krąg jest założycielem ostrowieckiego Centrum Wolontariatu.
Prezes Jarosław Kuba wskazuje na dwie główne płaszczyzny współpracy.
– Pierwszym podłożem naszej współpracy będzie praca naukowo-badawcza związana z obszarem pedagogiki, socjalizacji, ochrony zdrowia, które są nieodłącznym elementem życia człowieka – tłumaczy prezes Kuba.
Drugim elementem współpracy ma być obopólna promocja wspomnianych instytucji, organizowanie ciekawych inicjatyw oraz wspólne pozyskiwanie środków zewnętrznych.
Paweł Gotowiecki, rektor uczelni podkreślał, że WSBiP dysponuje szeroką kadrą ekspercką, której wiedza będzie bardzo przydatna dla rozwoju wolontariatu w Ostrowcu.

Warto dodać, że już 27 kwietnia 2022 r. o godz. 17.00 w Bibliotece Pedagogicznej (os. Ogrody 26) zorganizowane zostanie pierwsze wspólne przedsięwzięcie, czyli „Książka jak Witamina”, które będzie inaugurowało cykl comiesięcznych spotkań promujących czytelnictwo i zdrowy styl życia.