Własna firma z POWERem

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” jest w trakcie rekrutacji do projektu partnerskiego „Własna firma z POWERem”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  Termin realizacji projektu: 01.03.2022 r. – 30.06.2023 r.

W ramach projektu  46 osób w wieku 18-29 lat zamieszkujących lub uczących się na obszarze woj. Świętokrzyskiego, zwłaszcza na terenach miast średnich lub miast tracących funkcje społeczne:  Busko-Zdrój, Jędrzejów, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Staszów, będą mogli ubiegać się o bezzwrotne środki finansowe w postaci dotacji inwestycyjnej 23 050,00 zł i wsparcia pomostowego przez okres pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania firmy, wypłacane co miesiąc w kwocie 3 000,00 zł. Docelowo pomoc tą otrzyma 40 uczestników projektu.

Dodatkowo osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z indywidualnego spotkania z doradcą zawodowym, które przyczyni się do określenia predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej, zaprezentowania pomysłu biznesowego oraz wydania opinii doradcy. Ponadto zainteresowani będą mogli wziąć udział  w szkoleniach wspierających w zakresie podejmowania pierwszych kroków w biznesie, tworzenia biznesplanu, funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa. Oprócz tego odbędą się spotkania z ekspertem dotacyjnym w zakresie indywidualnej pomocy Uczestnikom Projektu w formalnym wypełnieniu biznesplanu.

Projekt skierowany jest do osób wyłącznie biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, osób z niepełnosprawnościami, kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, osób odchodzących z rolnictwa, imigrantów i reemigrantów, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Zachęcamy do kontaktu z nami – chętnie odpowiemy na wszystkie pytania udzielając dodatkowych wyjaśnień.

Osoba do kontaktu ze strony Lidera projektu:

Katarzyna Nowak tel. 609-868-978

k.nowak@krzemiennykrag.info

 

Osoba do kontaktu ze strony partnera projektu:

Agnieszka Rożek-Kwiecień tel. 577-999-321

agnieszka.rozek-kwiecien@mozeszwiecej.org.pl