Plany i nowe działania Krzemiennego Kręgu

Dzień 21 luty 2022 była dla Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” dniem szczególnie ważnym. Stowarzyszanie od kilkunastu lat wzmacnia obszar LGD, kierując się dobrem jego mieszkańców. Prezes Jarosław Kuba od zawsze podkreśla, że istotną cechą tego obszaru jest również ogromna chęć rozwoju i pomysły na przyszłość. Żyją tu ludzie, którzy poprzez swoją pracę pragną wpływać na rozwój swojego regionu.

Z tego powodu nasze plany na przyszłość są konsultowane z lokalną społecznością, przedstawicielami Zarządu Stowarzyszenia oraz reprezentantami JST. W związku z realizacją badania ewaluacji, będącego obowiązkowym dla LGD- ów zadaniem, zaprosiliśmy powyższe osoby/ instytucje na spotkanie refleksyjne, stanowiące podsumowanie okresu finansowania 2014 – 2020 dla naszej LGD. Ufamy, że wspólnie wypracowane metody i plany na przyszłość będą pomocne do wyciągnięcia wniosków z całego okresu, dając jednocześnie wskazówki co do kierunków funkcjonowania Lokalnej Grupy w nowym okresie finansowania 2021 – 2027. Rekomendacje, które zostaną wypracowane, pomogą pracownikom LGD skuteczniej realizować cele Lokalnej Strategii Rozwoju, uwzględniając jak do tej pory potrzeby jego mieszkańców.

Dodatkowo Krzemienny Krąg rozpoczął tego dnia realizację projektu „Akademia Kompetencji Społecznych”,  w którym wzięło udział 18 uczestników z terenu 9 gmin lokalnej grupy. Uczestnicy zostaną wyposażeni w odpowiednie narzędzia i kompetencje, tak aby w przyszłości mogły pełnić rolę organizatora społeczności lokalnych.  Zaplanowany cykl edukacyjny  połączy warsztaty z nabywaniem doświadczenia poprzez zapoznanie się z praktyką realizacji działań lokalnych podczas wizyty studyjnej.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach działania 19 „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. PROW na lata 2014 – 2020.