Korpus Solidarności

➡️ Obecny, trudny czas wojny za naszą polską granicą, to prawdziwy sprawdzian z bycia wolontariuszem. 🇺🇦🇵🇱
❤ Ostatnie dwa spotkania w ramach programu Korpus Solidarności pokazały nam, jak wielka siła drzemie w pomaganiu drugiemu człowiekowi.
🤗 Nasi ostrowieccy seniorzy, przedstawiciele MOPS w Ostrowcu Św. oraz młodzież i nauczyciele Szkolnych Kół Wolontariatu (PSP nr 5 w Ostrowcu Św. oraz z PSP im Antoniego Hedy „Szarego” w Kunowie) podjęli próbę odpowiedzi na pytanie, jaki w obecnej sytuacji geopolitycznej może być wolontariat i jak wdrożyć działania wolontarystyczne.
💪 Jesteśmy z Was dumni!!!
Dziękujemy burmistrzowi Miasta i Gminy Kunów Lechowi Łodejowi za obdarowanie naszych milusińskich słodkościami oraz wiarę w sukces współpracy.
Zrealizowane ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z programu #korpussolidarności