Podsumowanie 2021 roku

Wczoraj dzień był wyjątkowy, ponieważ siedziba Krzemiennego Kręgu zamieniła się w Centrum Zarządzania Strategicznego na rok bieżący i siedmioletni okres który przed nami. A to dlatego, że włodarze samorządów powiatowych i gminnych wspólnie i zgodnie, w atmosferze zaufania a przede wszystkim dostrzegając potrzeby mieszkańców, rozpoczęli prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju Krzemiennego Kręgu na lata 2021-2027.

Nie obyło się również bez podsumowania współpracy za rok poprzedni i serdecznych podziękowań połączonych z życzeniami owocnej współpracy na przyszłość.