Wyniki konkursu „Krąg wolontariatu”

Realizowany przez Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” wspólnie z Centrum Wolontariatu w Ostrowcu Św. konkurs „Krąg wolontariatu” stworzył możliwość zaprezentowania wyjątkowych uczniów-wolontariuszy i ciekawych akcji społecznościowych, co pozwali jeszcze szerzej promować szkolne koła wolontariatu ze szkół ponadpodstawowych z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Podczas Dnia Wolontariusza, tj. 3 grudnia 2021 r. odbyły się prezentacje z 6 ostrowieckich szkół, które w ciekawy sposób przedstawiły plany na wykorzystanie swoich umiejętności wolontariackich do pracy w terenie, razem ze społecznością lokalną.

Jak podkreśla Jarosław Kuba, prezes Stowarzyszenia „Krzemienny Krąg”, sfinansowanie tak ciekawych i innowacyjnych projektów stwarza przed szkołami, a przede wszystkim przed młodymi wolontariuszami i ich opiekunami duże możliwości rozwoju. Ponadto wszystkie szkoły, które wzięły udział w konkursie, otrzymają nagrody, co jest uhonorowaniem ich starań i dużego zaangażowania dyrekcji szkół.

Szkoły w swoich pomysłach podjęły nurtujące problemy i wyzwania stojące przed naszym społeczeństwem. Młodzi zwrócili uwagę, jak potrzebne są działania wolontarystyczne, by wzmocnić i aktywizować innych. I tak zmierzono się z problemem zaburzeń psychicznych wśród młodzieży, szczególnie podczas zdalnego nauczania. Zaproponowano szereg akcji charytatywnych, współpracę z seniorami, zajęcia sportowe dla mniej aktywnych czy pomysły na ekologię i pomoc pszczołom.

Komisja konkursowa miała duży orzech do zgryzienia podczas oceny przygotowanych projektów. Jury, w skład którego weszli nauczyciele szkół biorących udział w konkursie „Krąg wolontariatu”, rzetelnie i merytorycznie podeszli do swojej pracy typując poszczególne miejsca:

  • I miejsce oraz 1500,00 PLN dla Liceum Ogólnokształcącego Nr. I im. Stanisława Staszica
  • II miejsce oraz 1200,00 PLN dla Zespołu Szkół Nr 3 – THM
  • III miejsce oraz 900,00 PLN dla Liceum Ogólnokształcącego Nr III im. W. Broniewskiego
  • IV miejsce oraz 600,00 PLN dla Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ im. Tadeusza Kościuszki
  • V miejsce oraz 600,00 PLN dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego
  • VI miejsce oraz 600,00 PLN dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji projektów!!!