Wolontariat w ostrowieckich szkołach

Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” razem z Centrum Wolontariatu od kilku miesięcy realizuje projekt „Korpus Solidarności – Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021-2023”, który pozwala na kompleksowy rozwój wolontariatu długoterminowego.

Program jest propozycją dla osób i organizacji, które zamierzają pomagać i pracować z wolontariuszami nie tylko „od święta„ ale w dłuższej perspektywie czasu.
Dla osób wytrwałych i konsekwentnych. Korpus  jest miejscem dla wszystkich zaangażowanych w ideę wolontariatu długoterminowego – osób w różnym wieku, z różnych środowisk, dla tych którzy podzielają podobne wartość takie jak solidarność, szacunek, dobro wspólne, uczciwość i kierują się umacnianiem solidarności międzyludzkiej.

Sprawdź więcej:https://www.korpussolidarnosci.gov.pl/

Nasi trenerzy odwiedzili już kilka ostrowieckich szkół ponadpodstawowych, które wyraziły chęć współpracy i chcą razem z nami rozwijać wolontariat zarówno w swoich placówkach jak i poza nimi. Najlepszym przykładem jest uczestnictwo 6 szkół w naszym konkursie pozaprojektowym pn. „Krąg wolontariatu”, w wyniku którego zorganizowane zostaną akcje społecznościowe przy udziale szkolnych kół wolontariatu.