Zaproszenie na wizytę studyjną KOOWES

Serdecznie zapraszamy na kolejną wizytę studyjną organizowaną w ramach projektu Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (dotyczy powiatów: skarżyski, konecki, starachowicki, ostrowiecki, kielecki i miasto Kielce).

Wyjazd w dniach 24-26 listopada 2021 r. do Jarosławia (woj. podkarpackie). Udział całkowicie finansowany w ramach projektu.

Do udziału w wizycie zapraszamy:

 

  • Podmioty ekonomii społecznej działające na obszarze objętym projektem (dot. fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, klubów integracji społecznej, centrów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, spółek non-profit);
  • Instytucje wspierające sektor ekonomii społecznej (tj. Jednostki Samorządu Terytorialnego, Powiatowe Urzędy Pracy/Miejskie Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Doradztwa Rolniczego).

Szczegóły w załączonym poniżej programie:

program Jarosław 2

Formularz zgłoszeniowy Jarosław 2