Konkurs dla ostrowieckich Szkolnych Kół Wolontariatu

W trosce o dalszy rozwój wolontariatu w naszym mieście oraz chcąc uhonorować tych, którzy zdecydowali się włączyć w działalność wolontarystyczną, serdecznie zapraszamy szkolne koła wolontariatu z ostrowieckich szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Krąg wolontariatu”.

Realizowany przez Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” wspólnie z Centrum Wolontariatu w Ostrowcu Św. konkurs stwarza możliwość zaprezentowania wyjątkowych uczniów-wolontariuszy i ciekawych akcji społecznościowych, co pozwala promować szkolne koła wolontariatu ze szkół ponadpodstawowych z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Konkurs jest okazją, by w szczególny sposób podziękować wolontariuszom i nauczycielom, na co dzień pracującym w różnych środowiskach, również tych pozaszkolnych. Organizując konkurs, chcemy pokazać wielobarwność i różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy są obecni niemalże we wszystkich sferach życia społecznego.

Jesteśmy pewni, że konkurs stworzy możliwość do zaprezentowania ciekawych sylwetek wolontariuszy, wyjątkowych akcji wolontarystycznych, podzielenia się swoimi refleksjami na temat tej formy działalności. Jego efekty zostaną zaprezentowane przez uczestników konkursu podczas uroczystych obchodów Dnia Wolontariusza, tj. 3 grudnia 2021 r. w Ostrowcu Św.

Promocja działań wolontarystycznych służyć powinna utrwalaniu jej znaczenia we współczesnym świecie, przyczynić się do zwiększania społecznych motywacji do działań na rzecz innych, włączania się w proces tworzenia, a tym samym decydowania o otaczającej nas rzeczywistości.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów-wolontariuszy i nauczycieli pracujących na rzecz szkolnych kół wolontariatu,  do wzięcia udziału w konkursie. Szczegóły w załączonym regulaminie.

Regulamin krąg wolontariatu

Karta zgłoszeniowa krąg wolontariatu-załącznik nr 1

Koncepcja projektu krag wolontariatu-załącznik nr 2

Praca komisji-załącznik nr 3