Zapraszamy na warsztaty z budowania marki lokalnej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” zainicjowała proces budowania marki lokalnej. Do współpracy zaprasza samorządy, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, Koła Gospodyń Wiejskich i mieszkańców, którzy zainteresowani są rozwojem przedsiębiorczości opartej o zasoby regionu. Dnia 18 października odbędzie się II spotkanie, na które serdecznie zapraszamy. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy
Zaproszenie warsztat
Program