Korpus Solidarności – szkolne kluby wolontariusza

Grono pedagogiczne odgrywa dużą rolę w kształtowaniu młodego pokolenia wolontariuszy. Projekt Korpus Solidarności jest doskonała okazją, by poznać potrzeby Szkolnych Kół Wolontariatu i wspólnie pochylić się nad ich przyszłością. Dlatego Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg”, które jest liderem Centrum Wolontariatu w Ostrowcu św. zorganizowało 7 października 2021r. kolejne spotkanie dla dyrekcji i nauczycieli szkół średnich.

Młodzież potrzebuje wartościowej formy spędzania wolnego czasu, ma potrzebę robienia czegoś dobrego i ważnego, poczucia, że jest niezbędna innym ludziom. Poprzez zaangażowanie w wolontariat uczeń w naturalny sposób zdobywa doświadczenia społeczne i odkrywa, co jest ważne w jego życiu. W ramach programu Korpus Solidarności powstają Szkolne Kluby Wolontariusza, w których odpowiednio przez nas przygotowani nauczyciele-opiekunowie w sposób systemowy pomagają uczniom w zrozumieniu idei wolontariatu oraz organizują i nadzorują działania wolontariacie na terenie szkoły i w jej otoczeniu.

W sposób pośredni z działań projektowych skorzystają społeczności lokalne wokół szkół. Planowane działania zapewnią wsparcie zarówno dla doświadczonych uczestników w rozwijaniu szkolnego wolontariatu jak i osób rozpoczynających działanie na tym polu.

Nauczyciele zostaną zapoznani z zakresem standardów współpracy z wolontariuszami Korpusu Solidarności i zasady te wdrażać będą w swoich szkołach. Otoczenie i społeczności lokalne będą współpracować z wolontariuszami w ramach organizacji akcji wolontariackich, budowania sieci współpracy na rzecz lokalnego wolontariatu. Będą np. odbiorcami akcji wolontariackich przygotowanych przez młodzież. Współpraca z lokalnym środowiskiem służyć będzie sieciowaniu szkół z miejscowymi odbiorcami działań wolontariackich. Działania adresowane do szkół uwzględniać będą regulacje ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).