Inicjowanie wolontariatu w Starachowicach

Za nami dwudniowe warsztaty animacyjne KOOWES, które poprowadził Jacek Graczyk.
Grupa inicjatywna ze Starachowic podjęła się ważnego zadania – rozwinąć w swoim mieście wolontariat🤝
O doświadczeniach w prowadzeniu Centrum Wolontariatu opowiedzieli z ramienia Krzemiennego Kręgu Jarosław Kuba i Magdalena Wójtowicz.