I Kongres Centrów Usług Społecznych w Starachowicach

Centra usług społecznych (CUS) to nowa jednostka organizacyjna gminy i nowa instytucja lokalnej polityki społecznej, która będzie służyć rozwojowi i integracji usług społecznych organizowanych i świadczonych na poziomie lokalnym. Docelowo CUS-y mają stanowić miejsca, w których nastąpi pełna koordynacja usług społecznych w jednym miejscu, z myślą o wszystkich mieszkańcach gminy. Centra usług społecznych będą także źródłem kompletnych informacji o usługach społecznych.

CUS ma być miejscem, w którym każdy mieszkaniec, bez względu na dochód i sytuację społeczną, otrzyma wsparcie w sposób zindywidualizowany (usługi „szyte na miarę”). Realizacja usług odbywać się będzie przy ścisłej współpracy lokalnych usługodawców: organów administracji publicznej, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej.

Jednym z pierwszych narzędzi wspomagających proces tworzenia CUS-ów był konkurs na przeprowadzenie pilotażu rozwiązań przewidzianych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, tj. wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców (usług społecznych użyteczności publicznej), dostosowanych do specyfiki określonych typów wspólnot samorządowych szczebla podstawowego (gmin), przy wykorzystaniu centrum usług społecznych (CUS) jako nowej jednostki organizacyjnej.

To tego konkursu przystąpiło również miasto Starachowice. I właśnie tutaj 5- 6października 2021 r. miał miejsce I Kongres Centrów Usług Społecznych. Profesor dr hab. Merek Rymsza, Doradca Prezydenta RP., prof. dr hab. Mirosław Grewiński, dr. Joanna Lizut oraz Marcin Jóźko  przedstawili założenia funkcjonowania CUS.

Jarosław Kuba oraz Anna Górak opowiedzieli natomiast, jaka jest rola OWESów w tworzeniu długofalowego wsparcia w rozwoju CUS. Przedstawili również raport z czterech warsztatów animacyjnych prowadzonych w ramach Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla wszystkich pracowników starachowickiego CUSu.

Relacja z Kongresu w TVP3 Kielce