Zapraszamy na Ostrowieckie Dni Sportu!

W związku z realizacją projektu pn. „Wakacje off-line”, którego liderem jest Stowarzyszenie Szachowe Hetman, planujemy zorganizowanie Ostrowieckiego Dnia Sportu dn. 15.08.2021 r. na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Gutwin” w godzinach 15.00 – 20.00.

Projekt realizowany jest w partnerstwie 10 organizacji pozarządowych z terenu powiatu ostrowieckiego:

Lider: Stowarzyszenie Szachowe Hetman

Partnerzy: Ostrowieckie Stowarzyszenie Biegaczy „OstroBiec”, Stowarzyszenie Ostrower, Fundacja Aktywnych Mam, Galacticos Ostrowiec, Akademia Volley Stars Ostrowiec Św., ZHP Hufiec Ostrowiec, Gabinet Terapii Puzzel Iwona Strzałkowska-Nowak, Questing – wyprawa po skarb oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”.

Oprócz nauki w szachy mieszkańcy będą mogli uczyć się rywalizacji w takich dyscyplinach jak:

  • zajęcia biegowe, realizowane przez Stowarzyszenie Biegaczy OstroBiec,
  • zajęcia rowerowe przygotowywane przez Stowarzyszenie Ostrower,
  • gimnastyka ogólnorozwojowa i ćwiczenia z elementami fitness i zumby dla całych rodzin, realizowane przez Fundację Aktywnych Mam,
  • zajęcia z piłki nożnej z Akademią Piłkarską Galacticos,
  • zajęcia siatkarskie, realizowane przez Akademię Volley Stars Ostrowiec Świętokrzyski,
  • zajęcia nordic walking będzie prowadził Związek Harcerstwa Polskiego hufiec Ostrowiec Świętokrzyski,
  • zajęcia taekwondo poprowadzi Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTO,
  • zajęcia multisensoryczne z tańcem sportowym przygotowuje Gabinet Terapii Puzzel Iwona Strzałkowska-Nowak,
  • Fundacja Questingu zadba o połączenie aktywności fizycznej z elementami dydaktycznymi projektu i zaprosi mieszkańców na questy spacerowe z historią ostrowieckiego sportu w tle.
  • Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg z kolei w ramach projektu przygotowuje wydarzenie w postaci Ostrowieckiego Dnia Sportu, który odbędzie się 15 sierpnia, a zaprezentują się na nim wszystkie organizacje, które wzięły udział w projekcie, zapraszając tym samym mieszkańców do aktywnego świętowania tego dnia.

Ostrowieckie Dni Sportu to wydarzenie, które zgromadzi jednego dnia wszystkie dyscypliny na „Gutwinie”, co stanowić będzie podsumowanie projektu jak i szeroką promocję ośrodka i sportu na terenie miasta.

Organizacją odpowiedzialną za Ostrowiecki Dzień Sportu z ramienia lidera projektu, tj.Stowarzyszenia Szachowego Hetman, jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”.