Informacja dotycząca ponownego rozstrzygnięcia w sprawie protestów złożonych w Naborze 1/2021 do wniosków: Nr 2021/1/5, 2021/1/10, 2021/1/15.

Informujemy, że w wyniku ponownego rozpatrzenia protestów złożonych w ramach Naboru 1/2021, we wszystkich trzech omawianych wnioskach: Nr 2021/1/5, 2021/1/10 i 2021/1/15, do których oceny złożono protesty, Rada Programowa LGD pozostawiła oceny na poprzednim poziomie, tym samym rozpatrując protesty negatywnie. W związku z powyższym lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia pozostaje bez zmian.

Protokół