Jak kreować markę regionu?

W dniu 7 lipca w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” odbyły się warsztaty dotyczące procesu budowy marki lokalnej, które poprowadziła Olga Gałek – Wiceprezes Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych, specjalista ds. marki miejsca. Warsztaty otworzył i przywitał uczestników Jarosław Kuba – Prezes Stowarzyszenia LGD ”Krzemienny Krąg”.

Celem warsztatów była praca nad tworzeniem  markowego miejsca, które da przestrzeń do wprowadzania i marketingu produktów lokalnych – produktów spożywczych, rękodzielniczych, użytkowych,  jak również klimatycznych lokalnych usług i wydarzeń. Rolą marki miejsca jest odnalezienie i wzmocnienie przewag konkurencyjnych miejsca oraz powiązanych z nim produktów.

Na spotkanie licznie przybyli przedstawiciele samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich jak i mieszkańców.  Uczestnicy otrzymali dawkę wiedzy oraz praktycznych przykładów dotyczących marek lokalnych od Olgi Gałek, która wdraża je z sukcesem ze społecznościami kilku regionów Polski (m.in. Dolina Karpia, KARPATING, Zagórzańskie Dziedziny).

Prowadząca spotkanie z wielkim zaangażowaniem inspirowała i motywowała do dyskusji wszystkich zebranych. Uczestnicy wykazali się dużą aktywnością, każdy z osobna chętnie wypowiadał się o wyjątkowej wartości miejsca w którym żyje, przedstawiał możliwe kierunki rozwoju, oczekiwania i spodziewane rezultaty przedsięwzięcie dla społeczności lokalnej i regionu. Jako wyzwania dla marki miejsca mieszkańcy wskazali m.in. wzrost świadomości lokalnej społeczności w zakresie dziedzictwa i lokalnych powodów do dumy, zwiększenie liczby turystów oraz przedłużenie ich pobytu w regionie oraz wzrost rozpoznawalności miejsca i produktów. Wśród uczestników widoczna była duża motywacja, a to dobry sygnał do wprowadzania zmian, budowania współpracy i zarażania aktywnością ludzi wokół siebie.

Kolejne spotkanie poświęcone marce miejsca zaplanowano na wrzesień. Już dziś zachęcamy do inspirowania innych dobrymi pomysłami, dzielenia się powodami do dumy z regionu, które mocno wybrzmiały podczas pierwszego markowego spotkania w Krzemiennym Kręgu.

Do obejrzenia reportaż w Lokalna.TV