Informacja dot. operacji własnej nr 1/OW/2021/1 Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg
informuje, że do dnia 10.06.2021 roku żaden podmiot (inny niż LGD)
nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”,
w ramach przedsięwzięcia: 1.1.11 Świętokrzyskie Święto Pszczoły.

1. Protokół z posiedzenia Rady
2. Rejestr interesów członków
3. Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia
4. Lista zespołu oceniającego
5. Ocena i wybór wniosku operacji własnej