Dofinansowanie z FIO

Miło nam poinformować, iż wniosek o pięknej nazwie „Korzenie i skrzydła”, złożony przez Krzemienny Krąg, zostanie dofinansowany kwotą 60 220,00 zł 🥳
Projekt zostanie zrealizowany w ramach edycji 2021 Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. W ramach Priorytetów 2-4 edycji 2021 Programu NOWEFIO organizacje złożyły 2106 ofert. Do dofinansowania przeznaczonych zostało 587 ofert.
Dziękujemy Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego za docenienie naszych starań na rzecz inicjatyw lokalnych i proekologicznych 😁
Działania projektowe zakładają również połączenie wolontariatu młodzieżowego i senioralnego, jako przeciwdziałanie współczesnym problemom społecznym.