Konkurs plastyczny „Pszczoły – nasze życie”

Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenu LGD do udziału w konkursie plastycznym „Pszczoły – nasze życie”. Do wygrania wspaniałe nagrody!!!

Celem konkursu jest:

  1. rozwijanie zainteresowania ogólnie rozumianą tematyką pszczelarską,
  2. popularyzacja wiedzy na temat roli pszczół w ekosystemie oraz zagrożeń wynikających ze zmniejszania ich populacji,
  3. kreowanie postaw świadomych odpowiedzialności człowieka za przyszłość Ziemi,
  4. kształtowanie wrażliwości na bioróżnorodność przyrody ze szczególnym uwzględnieniem roli pszczół w jej funkcjonowaniu,
  5. rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów szkół podstawowych,
  6. motywowanie uczniów do rozwijania pasji ekologicznych i artystycznych,
  7. kształtowanie wrażliwości estetycznej,
  8. zaangażowanie nauczycieli, dzieci i młodzieży w propagowanie pozytywnej postawy wobec przyrody

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora lub przesyłać pocztą/ kurierem w terminie od 10 maja do dnia 30 czerwca 2021 roku na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, Bałtów 55, 27-423 Bałtów, a korespondencję opatrzeć dopiskiem: Konkurs PSZCZOŁY – NASZE ŻYCIE oraz podać kategorię wiekową.

Wszystkie informacje oraz niezbędne wytyczne dotyczące Konkursu dostępne w niniejszym regulaminie: regulamin konkursu PSZCZOŁA 1