Formularz zgłoszeniowy do projektu Korpus Solidarności

Zachęcamy do wypełnienia krótkiego formularza zgłoszeniowego do projektu „Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021-2023”.

Korpus Solidarności jest Programem Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030. Jest to inicjatywa której celem jest wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających i zachęcających obywateli do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się w wolontariat. Jest to pierwszy w historii Polski tak kompleksowy program wolontariatu, który jest skierowany do wielu grup, zarówno wolontariuszy jak i tych którzy organizują im wolontariat  – organizacji, placówek, itd. Korpus zachęca do wolontariatu, promuje go, a przede wszystkim proponuje wsparcie dla tych grup m.in. w postaci działań edukacyjnych, systemu benefitowego, narzędzi do organizacji wolontariatu.  Program swoim zasięgiem obejmuje cały kraj, instytucją zarządzającą jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, którego ustawowym celem jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Jak to zrobić?

To zajmie kilka minut. Do projektu może zgłosić się każdy, kto czuje potrzebę aktywności wolontarystycznej i mieszka na terenie powiatu ostrowieckiego. Nasze działania projektowe skierowane są do 4 grup docelowych.

Załączony poniżej dokument Word należy wypełnić elektronicznie i odesłać na adres email: ostrowiec@centrumwolontariatu.eu z dopiskiem FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 4 maja 2021 r. W razie pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 692-095-797 (Magdalena Wójtowicz- koordynator projektu).

Którą grupę docelową wybrać?

  1. Wolontariusze:  uczniowie szkoły podstawowej lub średniej, od 13 do 18 lat; czekają na Was innowacyjne warsztaty, akcje społeczne, gry i wyjazdy studyjne.
  2. Koordynatorzy: to nauczyciele, którzy chcą inicjować/ rozwijać wolontariat w danej placówce; nasi trenerzy przekażą niezbędną wiedzę, jak zarządzać wolontariuszami; wezmą udział w niebanalnych szkoleniach, doradztwie spersonalizowanym czy debacie wolontriackiej.
  3. Organizatorzy: przedstawiciele organizacji i instytucji, którzy do tej pory nie współpracowali z wolontariuszami i chcieliby wdrożyć nowe rozwiązania w swoich strukturach; poznają istotę pracy z wolontariuszami oraz dowiedzą się jakie są prawa i obowiązki wolontariusza.
  4. Otoczenie: przedstawiciele lokalnych koalicji wolontariatu (organizacje, instytucje), które chcą mieć realny wpływ na kształt wolontariatu w powiecie ostrowieckim.

Jak będzie wyglądał udział w projekcie?

Kojarzysz udział w projekcie z niezliczoną ilością godzin spędzonych na nudnych szkoleniach? Nic z tych rzeczy! Oferujemy cenną wiedzę przekazywaną przez doświadczonych trenerów oraz możliwość jej wykorzystania podczas ciekawych akcji dla lokalnej społeczności. Każda z grup docelowych przejdzie cykl spotkań/ działań, tj. ok. 6 na 1 rok. Prawda, że to niewiele! A zyskać można naprawdę dużo.

Ponadto uczestnicy Korpusu Solidarności mogą się włączać w wydarzenia ogólnopolskie: fora, debaty, konkursy, programy na mini granty. Docenieniem uczestników Korpusu jest system benefitowy – tzw. Karta Wolontariusza, uprawniająca do zniżek w instytucjach kultury, sportu, u partnerów biznesowych na terenie całego kraju.

NIE CZEKAJ, ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ!!!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KS