Prace nad wolontariatem lokalnym

Koordynatorki Lokalnego Centrum Wolontariatu z Kunowa odwiedziły siedzibę Krzemiennego Kręgu.
Trwają prace nad przygotowaniem grupy wolontariuszy. Najważniejsze, że chęci i pomysłów nie brakuje 👌