Nowe pomysły w turystyce

5 marca Krzemienny Krąg gościł LGDy z Polski, z którymi pracował nad nowymi pomysłami i działaniami w turystyce.