Questingowy Projekt Współpracy w obiektywie!!!

Zapraszamy do korzystania z questów, które powstały na obszarze działania LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” w ramah\ch „Questingowego Projektu Współpracy” finansowanego w ramach PROW 2014-2020

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia nagrań z tras poszczególnych questów:

Nagrania wykonane w ramach projektu zrealizowanego przez LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”, dofinansowanego z PROW 2014-2020.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Tytuł operacji:
„Promocja operacji zrealizowanych w ramach PROW 2014-2020 na obszarze LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.