Otwarcie Centrum Wolontariatu w Ostrowcu Św.

„Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie się w służeniu innym”
– Ghandi

 

W przeddzień Międzynarodowego Dnia Wolontariusza przedstawiciele Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” oraz Regionalnego Centrum Wolontariatu z Kielc podpisali porozumienie na rzecz utworzenia Centrum Wolontariatu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W ubiegłym tygodniu zawiązano partnerstwo mające na celu wpieranie rozwoju wolontariatu na terenie powiatu ostrowieckiego, w skład którego weszły: Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg”, Miejskie Centrum Kultury i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

Inspiracją to stworzenia Centrum Wolontariatu były obserwacje prowadzone przez wyżej wymienione instytucje, a także wiedza na temat potrzeb w zakresie zaangażowania wolontariuszy. Ufając, że praca wolontariuszy uwrażliwi mieszkańców środowiska lokalnego na potrzeby społeczne oraz zmotywuje do aktywnego uczestnictwa w ich rozwiązywaniu.

 

– W przestrzeni Ostrowca Świętokrzyskiego przez wiele lat nie było systematycznych
i trwałych działań związanych z wolontariatem. Mam na myśli działania, które kształtowałyby postawy wolontarystyczne oraz te, które wyposażałyby wolontariuszy w niezbędną wiedzę – mówi Jarosław Kuba, prezes LGD „Krzemienny Krąg”.

 

Do końca stycznia planujemy organizację biura, uwzględniając zasoby kadrowe, przygotowanie lokalu oraz stworzenie wytycznych pod bazę wolontariuszy. Ponadto zostanie opracowany harmonogram i plan działań na przyszłe półrocze 2021 r., wliczając zarówno proces rekrutacji, szkoleń wolontariuszy oraz kampanię społeczną informującą i zachęcającą do zaangażowania w wolontariat.

 

Do zadań partnerów będzie należało:

– ze strony RCW w Kielcach: wsparcie merytoryczne prac Centrum Wolontariatu
w Ostrowcu Św.,przeprowadzenie szkolenia dla koordynatora wolontariatu lokalnego,wsparcie działań promocyjnych Centrum Wolontariatu przez wolontariuszy europejskich, wparcie działań funkcjonowania Centrum Wolontariatu w ramach funkcjonujących programów, w których RCW jest operatorem – przede wszystkim Korpus Solidarności.

– ze strony LGD „Krzemienny Krąg”: opracowanie planu działalności Biura Pośrednictwa Pracy Wolontariackiej na terenie powiatu ostrowieckiego,zwiększanie wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy wolontariackiej, organizowanie i promocja wolontariatu,wspieranie aktywności obywatelskiej ze szczególnym uwzględnieniem działalności wolontariackiej.

Biuro Centrum Wolontariatu znajdować się będzie w budynku R1 Ostrowieckiego Browaru Kultury, przy ul. Siennieńskiej 54. Zainteresowane współpracą osoby oraz instytucje prosimy o kontakt pod adresem: ostrowiec@centrumwolontariatu.eu

 Relacja w Lokalna.Tv