KOOWES – WYDŁUŻENIE NABORU W KONKURSIE MIKROGRANTÓW

UWAGA!!! WYDŁUŻENIE NABORU W KONKURSIE MIKROGRANTÓW DO 14 GRUDNIA 2020 R. ORAZ AKTUALIZACJA REGULAMINU NABORU I ZAŁĄCZNIKÓW

W związku z uzyskaniem przez Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zgody Urzędu Marszałkowskiego na uznanie za kwalifikowalny podatku od towarów i usług VAT w ramach naboru mikrograntów publikujemy zaktualizowane wersje  dokumentów  dotyczących tego naboru. Jednocześnie informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie Inicjatyw został wydłużony do dnia 14 grudnia 2020 r. do godz. 16.00.

Kontakt w sprawie naboru:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”

Bałtów 55

27-423 Bałtów

tel. 513 840 622, 664 280 082 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

biuro@krzemiennykrag.info

 

REGULAMIN_MIKROGRANTY_ekonomizacja-16.11.2020

Zal. 7_UMOWA-MIKROGRANTY_ekonomizacja_ver3

Zal.-1_WNIOSEK-MIKROGRANTY_ekonomizacja 16.11.2020

Zal.-1_WNIOSEK-MIKROGRANTY_ekonomizacja 16.11.2020

Zal.-2_KARTA-OCENY-FORMALNEJ-MIKROGRANTY_ekonomizacja

Zal.-3_KARTA-OCENY-MERYTORYCZNEJ-MIKROGRANTY_ekonomizacja

Zal.-4_OSW.-o-niezaleganiu-USZUS

Zal.-4_OSW.-o-niezaleganiu-USZUS

Zal.-5_OSW.-o-niekaralności

Zal.-5_OSW.-o-niekaralności

Zal.-6_OSW-o-otrzymaniu-nieotrzymaniu-pomocy-de-minimis-1

Zal.-6_OSW-o-otrzymaniu-nieotrzymaniu-pomocy-de-minimis-1

Zal.-8_SPRAWOZDANIE-Z-REALIZACJI-MIKROGRANTY_ekonomizacja

Zal.-9_OSW-o-kwalifikowalności VAT

Zal.-9_OSW-o-kwalifikowalności VAT