Animacja szansą rozwoju małych społeczności

Dzisiejsze warsztaty animacyjne aktywizują mieszkańców małych społeczności do działania 💪
Duży potencjał i chęć do działania przyświecają większym celom!