Tworzymy nowe miejsca pracy

LGD „Krzemienny Krąg” tworzy nowe miejsca pracy w ramach: Przedsięwzięcia 2.2.2 „Powstanie nowych podmiotów gospodarczych” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dotacja dla podmiotu wynosi 95 tys złotych.

Materiał Lokalna.tv